Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

Φρειδερίκη Μέμμου

Κούκλα σε συνέδριο που εγινε στη Θεσσαλονίη η Φρειδερικη Μέμμου