Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019

Σώτος

Τραυματίστηκε..στις ελιές και δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ ο Σώτος Σωτηρόπουλος