Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Ιωννας και Αγγελος

 Ο Ιωνας Ξυπολιάς συναντήθηκε με τον Αγγελο Ανδριανό στο μαγαζί που τραγουδάει τώρα το 
En Moschato music stage