Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Στο ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ

 Εκτος των αλλων στο ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ στη οδό Ινάχου βρίσκουμε και μια φανταστική κάβα κρασιλων και ποτών