Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Ο Αχιλλέας Υφαντίδης στο Balla Club

Στο Balla Club στα Λευκάκια προσκεκλημένος είναι σήμερα ο Αχιλλέας Υφαντίδης, ψυχολόγος των εθνικών ομάδων
Θα μιλήσει σε γονείς καί παιδιά