Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Κέρδισε το εφηβικό του Αριστέα

Για το εφηβικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ ο Αριστέας κέρδισε στο Ναύπλιο 57-35 τον Αρχιμήδη