Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Καλοί πολίτες

Απολύθηκαν από τον στρατό Χάρης Παπαγεωργόπουλος, Γιώργος Γκολεμης και Δημήτρης Νικολάου, καλοί πολίτες