Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Δημήτρης Ευσταθιάδης

Όλο εργασίες στο σπίτι του είναι ο οπερατέρ Δημήτρης Ευσταθιάδης