Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Πετρόπουλος και Κακαναράκης

Τον Γύρο της Αρβανιτιάς εκαναν Τάκης Πετρόπουλος και Κώστας Κακαναράκης