Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Μανιάτης και Βορινιώτης

Δημήτρης Μανιάτης και Γιώργος Βορινιώτης,δυο ποδοσφαιρικοί αστέρες στο Aveo cafe