Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Σοφία

Εντυπωσίοσε και στην τελαυταία της εμφάνιση στο Ναύπλιο η Σοφία Σχοινοχωρίτη