Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2020

Γιάννης και Σταύρος

Με τον ανηψιό τον Σταυρο Πιλιγκίκο εκανε Χριστούγεννα ο Γιάννης Κουτάλης