Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Καλή Χρονιά απο την οικογένεια Ουλή και το Mastos

ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΑ μας ευχεται η οικογένεια ΟΥΛΗ απο την επιχείρηση Mastos στην Πρόσυμνα Αργολίδας