Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

Σπυριδούλα Τρυφερή

Απο πιον θαυμαστή της πήρε αραγε μήνυμα η κουκλάρα Σπυριδούλα Τρυφερή???