Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Γιάννης και Μαρία

Σαν μικρά παιδιά παίζουν στα χιόνια Γιάννης Δελημπούρας και Μαρία Παπαντωνοπούλου