Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021

DIMAS Electric

Φωτισμός Εξωτερικού χώρου με ισχύς κατανάλωσης φωτιστικού  3W.
Απο την DIMAS Electric