Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021

Χρόνια πολλλα Κωνσταντίνα

Εικοσι χρονών κουκλί εγινε η Κωνσταντίνα Μιχαέλα Πραγαλου΄,χρόνια πολλά