Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2021

Η Αυτοδιοίκηση , είναι το μέλλον –του Αναστάσιου Γεώργα


 

Αναδημοσιεύουμε άρθρο του Ακαδημαϊκού Αναστάσιου Γεώργα που δημοσιεύτηκε στον Ελεύθερο Τύπο


 Το Σύνταγμα , υπερισχύει σε σχέση με τους " κοινούς νόμους " . Στο Άρθρο , 102 του Συντάγματος , αναγνωρίζονται και διαχωρίζονται οι Αρμοδιότητες της Γενικής Κυβερνήσεις με αυτές που αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση . Λέγοντας τοπική αυτοδιοίκηση , εννοούμε τους τρείς βαθμούς εξελίξεις της , τις κοινότητες , τους δήμους , όσο και τις περιφερειακές ενότητες . Το κράτος ως βραχίονα του , έχει τις αποκεντρωμένες διοικήσεις . Σύμφωνα με το Σύνταγμα το η γενική κυβέρνηση , κατεπαικτασιν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις , κατέχουν τις αρμοδιότητες που αφορούν την γενική πολιτική της κυβέρνησης . Ήτοι , την εφαρμογή της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής , όπως και την νομική εποπτεία , ως προς την τοπική αυτοδιοίκηση , όπως και στους αιρετούς αντιπροσώπους της . Η τοπική αυτοδιοίκηση , κατέχει τις αρμοδιότητες των θεμάτων που έχουν Τοπικό ενδιαφέρον . Με αυτόν τον τρόπο , το Σύνταγμα , θέτει τις ασφαλιστικές δικλείδες άσκησης εξουσίας ανάμεσα στην γενική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση , α και β βαθμού . Οι προβληματισμοί όσο και η εφαρμογή αυτών των συνισταμένων και ζητούμενων από το σύνταγμα , ακολούθησαν μία εξελικτική διαδικασία , η οποία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και κατανόησης , αλλά και εφαρμογής . Μέχρι να ωριμάσει η όλη έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης , όπως και να γίνει ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων , ανάμεσα στο κράτος και στην τοπική αυτοδιοίκηση , σχετικά νέου θεσμού , μεσολάβησαν πολλά χρόνια με δυσδυλειτουργιες και παθογένειες . Ο Καλλικράτης , ο νόμος ιδρύσεις των αποκεντρωμένων διοικήσεων , η εξέλιξη των Νομαρχιών σε περιφερειακές ενότητες , η περιφέρεια , ως εξέλιξη στον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης , όσο και η ανανέωση του κώδικα δήμων και κοινοτήτων , αποτέλεσαν βήματα της εξέλιξης αυτής . Θεωρώ την τοπική αυτοδιοίκηση , ως ένα θεσμό βαθύτατα δημοκρατικό , καινοτόμο όσο και αναπτυξιακό , εφόσον προάγει την διακυβέρνηση των τοπικών κοινωνιών , τους δίνει την δυνατότητα της αυτοοργάνωσης , οδό και της αυτοδιαχείρισης , ενώ προάγει τον διάλογο στις τοπικές κοινωνίες την συνένωηση και δίνει την δυνατότητα στον απλό Πολίτη της γνώμης , της συμμετοχής στα κοινά , παράλληλα με τον ρεαλισμό και την διαπίστωση πως οι τοπικές κοινωνίες και οι πολίτες τους γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι χρειάζονται , αλλά και Ποια είναι τα προβλήματα τους . Αυτό επιτυγχάνεται μέσο των αιρετών αντιπροσώπων τους . Συγχρόνως οι ύπαρξη των αποκεντρωμένων διοικήσεων , ως θεματοφύλακα του κράτους , διασφαλίζει την εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος , την συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής και τον εποπτικό ρόλο επί των εραιτων . Συνέπεια αυτων , αλλά και ζητούμενο , είναι η σωστή λειτουργία του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης , η απελευθέρωση αναπτυξιακών δυνάμεων , η αυτοωργανοση των πολιτών , η κατανόηση από την κεντρική κυβέρνηση των ζητημάτων και των προβλημάτων των πολιτών , η διαφάνεια και των τέλος παθογενειων , διαχείριση και διαδικασιών , που τόσο πλήγωσαν την κοινωνία μας στο παρελθόν , όσο σε ανάδειξη των πλεονεκτημάτων πολιτιστικών , μαθησιακών , οικονομικών αλλά και κοινωνικών , της πατρίδας μας . Αρνητικά στοιχεία που χρειζουν βελτίωσης συνεχίζουν να υπάρχουν όπως της ετεροβαρής σχέσης που έχει δημιουργηθεί με την υποβάθμιση της κοινότητας από τους δήμους , στοιχείο που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη οικονομικής ενίσχυσης , την διοικητική αδιαφορία και υποβάθμιση , τον μαρασμό των κοινοτήτων - χωριών κάτι που αποτελεί πλήγμα και στον πρωτογενή τομέα γεωργία αλλά και δημογραφία , αφού μην υπάρχοντας ανάπτυξη , οι νέοι φεύγουν από την κοινότητα με αποτέλεσμα αυτή να μαραζώνει , όσο και σαν κοινωνία αφού έχουμε απολέσει της κοινωνικής βάσης και κατεπαικτασιν της βάσης για κοινωνική πολιτική , οικονομική και πολιτιστική συνοχή και εξέλιξη . Σημαντικά δε ήταν τα προβλήματα της κατανομής αρμοδιοτήτων και της διαχειριστικής και διοικητικής διαφάνειας , τα οποία οδηγούσαν σε διαφθορά , αδιαφάνεια , κοινωνική ανισότητα και δησπιστια , ενώ μπλοκαταν κάθε αναπτυξιακή και παραγωγική εξέλιξη . Σημαντική συνέπεια , η αλλαγή στην σχέση κράτους - πολίτη , με νέα χαρακτηριστικά αυτά της εμπιστοσύνης , της κατανόησης , της αλληλεπίδρασης , όσο και τής δικαιοσύνης . Ο Σόλων έλεγε " Όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις να διοικείς " Η αυτοδιοίκηση είναι καινοτομία , είναι το αρχικό και τελευταίο χαρακτηριστικό μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας , ενός σύγχρονου κράτους . Γι αυτό το λόγο , ο θεσμός της αυτοδιοίκησης , είναι το μέλλον .