Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Ο Πενταράς πρόεδρος της ΑΛΜΑ 4Χ4 Ναυπλίου

Με μεγάλη προσέλευση των μελών της Α.Λ.Μ.Α. 4Χ4 Ναυπλίου και σχολαστική τήρηση των μέτρων προφύλαξης κατά του COVID-19, διεξήχθησαν την 27η Φεβρουαρίου 2021 οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 


Μετά την πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων νέων μελών η σύνθεση του Δ.Σ. και της Ε.Ε. έχουν ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος : Πενταράς Χριστόδουλος

Αντιπρόεδρος : Μαρίνης Δημήτριος

Γ. Γραμματέας : Καϊόγλου Γεώργιος

Ταμίας : Τσακνής Αθανάσιος

Ε. Γραμματέας : Καλλαρά Δήμητρα

Αναπληρωματικά Μέλη : Χρήστος Μερμίγκης, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Μερμίγκη Πηνελόπη.

Εξελεγκτική Επιτροπή :

Βασιλόπουλος Δημήτριος, Μαούρης Παντελής, Παπακωνσταντίνου Στέφανος και αναπληρωματικός ο Κουτσουδάκης Νικόλαος.