Σάββατο 13 Μαρτίου 2021

Μαρία Αλεξάνδρου

Τον καφέ της απολαμβάνει η κουκλαρα Μαρία Αλεξάνδρου και μάλιστα η κούπα εχει την φωτιογραφία της