Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Γενικός Γραμματέας στην ΟΧΕ ο Τάσος Χειβιδόπουλος

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της ΟΧΕ,με τον Τάσο Χειβιδόπουλο να  αναλαμβάνει την θέση του γενικού γραμματέα της ομοσπονδίας


Μετά από πρόταση του Προέδρου Κώστα Γκαντή και ομόφωνη απόφαση, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γκαντής

Α’ Αντιπρόεδρος: Στέφανος Σταμούλης

Β’ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Φύκατας

Γενικός Γραμματέας: Τάσος Χειβιδόπουλος

Ταμίας: Αθανάσιος Μανδάς

Ειδικός Γραμματέας: Φραγκίσκος Ζαλώνης

Μέλη: Σταματιάδης Κωνσταντίνος, Καραμπίνας Ιωάννης, Βιολιτζής Κωνσταντίνος, Σταυρακάκης Δημήτριος, Μαναβής Κωνσταντίνος, Βουκλαρής Αντώνιος, Κρανιώτης Βασίλειος, Μουμτζιδέλλης Θωμάς, Σαουλίδης Δημήτριος.