Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

Στη ΑΙΓΛΗ

Βακαλάος με σκορδαλιά,Βακαλάος πλακύ,παντζάρια,χόρτα και οχι μόνο!!
Σήμερα 25 Μαρτίου στην ΑΙΓΛΗ