Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Βόλεϊ, με στίβο και Beach -volley

Δραστηριοποιούνται σιγά σιγά τα σωματεία του βόλεϊ

Εκτός κλειστού βέβαια,με μικρά τμήματα και προσοχή
Στο Ναύπλιο ο ΟΙΑΚΑΣ κάνει στίβο.και στην Τρίπολη ο ΑΣΠΕΤ με beach volleyball