Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Οι παίκτες της ομαδας μπάσκετ του Διομήδη

Η πλειοψηφία των τότε αθλητών του Διομήδη,ειναι τώρα επιστήμονες η επιτυχημένοι επαγγελματίες

Ας δούμε ποιοι ειναι στην φωτογραφία,ετσι οπως μας τους εδωσαν οι Πέτρος Κώρος και Στάθης Μαστοράκης


Από αριστερά Ζαχαρόπουλος –συνταξιουχός ΟΤΕ-, Κοντογιάνης - Γεωπόνος, Μαστοράκης - Δάσκαλος, Παπαμιχαήλ - Λογιστής, Χαρίτσης Κ. Φ. Α, Σιαμπλής Οδηγός Ταξι- Κώρος Κ. Φ. Α, Γιανακόπουλους - Μαθήματικος, Σπηλιόπουλος - Μαθηματικός.