Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Μούγιος

Παρών στον αγώνα του Φείδωνα ο κ.Μούγιος για να δει και να φωτογραφήσει την κόρη του που επιαζε τερματοφύλακας