Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021

Το ΕΝ ΛΕΥΚΩ ζητά προσωπικό

Το ΕΝ ΛΕΥΚΩ ζητάει προσωπικό σέρβις,μπουφέ,κουζίνα

Για περισσότερες πληροφορίες Χρήστος Κωστούλας,τηλέφωνο 6946 334657