Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

Κώστας και Κατερίνα

Το δεύτερο μωράκι ήλθε στην οικογένεια του Κώστα Δασακλή και της Κατερίνας Λιόντου
Τίς καλύτερες ευχές μου
Γιατρός ο Γιάννης Καραμούντζος