Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

Ποδοσφιαροπαρέα

Ποδοσφαιρο-παρέα στην πλατεία του Αργους,με επικεφαλής τον κορυφαίο παράγοντα Αλέκο Σταμάτη