Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Σοφάκι

Έχουμε που έχουμε την ζέστη έχουμε και το Σοφάκι, πάει δεν το γλυτώνουμε το ψυχιατρείο.....