Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

Χρήστος και Τάκης

Συνάντηση στο ΕΝ ΛΕΥΚΩ Χρήστου Κωστούλα και Τάκη Τσαρσιταλίδη

Και οι δυο στο παρέλθόν εχουν προσφέρει πολλά στο θέατρο του Αργους