Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

Πυροσβεστική

Δύο από τους δικούς μας ήρωες της πυροσβεστικής Κυριάκος Χρόνης και Γιώργος Κοσμάς