Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021

Η τοπική Κοινότητα Λαλουκα ευχαριστεί την ΚΟΜΥ Αργολίδας

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά την ΚΟΜΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ που ανταποκρίθηκε άμεσα στην αίτηση μου για δειγματοληπτικό έλεγχο στην τοπική Κοινότητα Λάλουκα. Τα rapid test covid-19 που πραγματοποιήθηκαν ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ. Επόπτρια ΚΟΜΥ Παπαδοπούλου Ελίνα.
 Συνεχίστε να συμβάλλετε δυναμικά για την υγεία όλων μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Η πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Λάλουκα Αναστασία Λίτσα