Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Παλιο παρέα

Στο Isalos ήταν η παλιό παρέα Ηλίας Ντάκσμπερι, Βασίλης Διαλιάτσης και Δημήτρης Βασιλόπουλος