Κυριακή, 29 Αυγούστου 2021

Μπράβο Αναστασία

Τουριστικής εκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο Κρήτης πέρασε η Αναστασία Ριζοπούλου, συγχαρητήρια