Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021

Στου ΤΣΑΚΊΡΗ


Η καλύτερη παρέα στου ΤΣΑΚΊΡΗ Άρης Ζάχος, Νίκος Ντινέρης και ο Αμερικανός Χρήστος Βιβίκης και φυσικά ο Κώστας Τσακίρης