Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

Στην Σαντορίνη Γιάννης Ηλίας και Γιάννης Θεοφανόπουλος

Δύο Αργιτες συναντήθηκαν στην Σαντορίνη ο διατροφολόγος Γιάννης Ηλίας και ο Γιάννης Θεοφανοπουλος