Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

Σπύρος Στειρης

Με τις τιμές ενέργειας για θέρμανση στα ύψη μόνη λύση μπάνιο για αντοχή στο κρύο μας λέει ο Σπύρος Στείρης που συνεχίζει τα μπάνια στο Κιβέρι