Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Κωρος και Γρηγορίου


Πέτρος Κώρος και Γρηγόρης Γρηγορίου σε μίνι σύσκεψη πριν τον αγώνα του Αριστέα