Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021

Τάκης Σουλα και Βαγγέλης

Τάκης Γκότσης, Σούλα Μπίσκου και Βαγγέλης Τζαβέλλας, μας λένε Καλά Χριστούγεννα