Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Σώτος και Βασίλης

Σωτήρης Σωτηρόπουλος και Βασίλης Μαυρογιάννης έκαναν τρέξιμο στο Προφήτη Ηλία αλλά δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τον paparazzi Τασσόπουλο