Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022

Ρέσκος και Στεργίου

Ρέσκος και Στεργίου με το κύπελλο που πήραν οι μικροί του Διομήδη