Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Χρόνια πολλά Μαρία

Είκοσι εννέα χρόνων έγινε η κούκλα Μαρία 
Βασιλειάδη, χρόνια πολλά