Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

Πάνος Γιαννόπουλος

Από τα παιδιά που διακρίθηκαν με τον Διομήδη είναι και ο Πάνος Γιαννόπουλος, συγχαρητήρια