Σάββατο 5 Μαρτίου 2022

Στο ΕΝ ΛΕΥΚΏ με τον Γουρδομιχαλη

Σαββατόβραδο στο ΈΝ ΛΕΥΚΌ ο Δημήτρης Γουρδομιχαλης μας γυρίζει σε όμορφες δεκαετίες
Με μουσικές από 80.90 και 2000