Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Πανελληνιονίκης στο τουφέκι γυναικών η Μαρούσα Μακράκη Λαιου

Πανελληνιονίκης για το 2022 στο τουφέκι γυναικών η Μαρούσα Μακράκη Λαιου, συγχαρητήρια