Σάββατο 9 Απριλίου 2022

Κυριακή μεσημέρι στου ΤΣΑΚΊΡΗ

Κυριακή το μεσημέρι με Μαντυ Κοσκου, Θανάση Καπετάνο, και Τζίμη Κυμπουροπουλο στου ΤΣΑΚΊΡΗ