Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

Πολλές προτάσεις έχει ο Γιώργος Κατσούρης

Και εφέτος ο Γιώργος Κατσούρης ήταν από τους κορυφαίους στον Ολυμπιακό Άργους
Παίκτης.που έκανε την διαφορά με τις μπαλιές διαβήτης..
Και φυσιολογικά αν και ακόμα είναι νωρίς πολιορκείται ... και δέχεται παρά μα πάρα πολλές προτάσεις