Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Πλάτης και Γουρδομοχαλης

Πάντα χαμογελαστοί Φίλιππος Πλατής και Δημήτρης Γουρδομοχαλης