Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

Αναστάσιος Γεωργας

Στο συνέδριο της ΝΔ συμμετείχε ο ακαδημαϊκός καθηγητής από το Άργος Αναστάσιος Γεωργας