Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Μαγειρείο ΚΑΤΆ ΚΟΥΖΊΝΑ-fofo


Μαγειρείο ΚΑΤΆ ΚΟΥΖΊΝΑ καθημερινά 12-4μμ βρίσκουμε φανταστικό φαγητό

Στο Άργος Τσώκρη 58 
Τηλέφωνο 2751306856